ติดต่อ - สอบถาม
ยินดีต้อนรับทุกท่าน กรุณาติดต่อเราทันที ถ้าต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือประสานในเรื่องต่าง ๆ ในหลายช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้
COM_FLEXICONTACT_FROM_NAME
COM_FLEXICONTACT_FROM_ADDRESS
COM_FLEXICONTACT_SUBJECT

COM_FLEXICONTACT_COPY_ME
COM_FLEXICONTACT_SELECT_IMAGE COM_FLEXICONTACT_IMAGE_017.GIF
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045-319900 ต่อ 126 แฟกซ์ 045-319911